Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Nyhed

Kolding Kommune Fritidsanalyse

I løbet af 2017 har Frejo&Steen udarbejdet en Fritidsanalyse for Kolding Kommune i samarbejde med en strategigruppe bestående af repræsentanter fra udvalgte samråd og udvalg på idræts- og fritidsområdet i Kolding Kommune. Fritidsanalysen blev præsenteret i december 2017, efter et analysearbejde der bl.a. inkluderede besøg ved idræts- og fritidsfaciliteter i Kolding Kommune, interviews af halbestyrere og ca. 3000 observationer af brugen af faciliteterne i Kolding Kommune. Observationerne er lavet for bl.a. at give et billede af, hvem der bruger faciliteterne og hvornår på døgnet faciliteterne bliver benyttet.

I analysen anbefaler Frejo&Steen områder der er værd at drøfte i kommunens videre arbejde mod en fremtidig fritidspolitik i Kolding Kommune.

Fritidsanalysen i Kolding Kommune er skrevet som rapport og kan læses her.