Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Lidt baggrund

Grundstenen for Frejo&Steen blev lagt en tidlig morgen i en konferencebus på vej til Idrætskonference i Frederikshavn i 2008.

Her blev det klart, at vi deler en fælles passion for udvikling af idrætsorganisationer, samt for kvalitet og højeste standard, når det gælder opgaveløsning og fokus på værdiskabelse for kunden.

Endeligt deler vi visionen om at sætte nye standarder for organisering, ledelse, service og strategisk udvikling på idrætsområdet.

Siden 2008 har samarbejdet løbende udviklet sig fra gensidig sparring og idéudvikling, til fælles udviklingsprojekter og opgaveløsning.  Vores virksomheder LSP Resolve Aps og Frejo Management Aps er løbende smeltet stadig mere sammen når det gælder udviklingen af idrætsorganisationer.

Det er dette samarbejde som i 2014 har udmøntet sig i etableringen af Frejo&Steen Aps., som sammenlagt repræsenterer mere end 30 års erfaring med drift, ledelse og strategisk udvikling af idrætsorganisationer og som løbende udvikler sig med nye koncepter og projekter

Klaus Frejo & Lars Steen

Maj 2014