Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800
klaus@frejosteen.dk lars@frejosteen.dk

Opgavetyper

Vi har igennem en længere årrække oparbejdet kompetencer indenfor en række forskellige udviklingsområder inden for idrætten.

Vi arbejder typisk i spændingsfeltet mellem forening og forretning