Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Læs også: Rekruttering af frivillige

De frivillige ledere udgør den vigtigste ressource for idrætsforeningerne i Danmark.
Uden frivillige ville det være stort set umuligt at gennemføre de mange aktiviteter i idrættens organisationer. Dette uanset om man er en lille idrætsforening, en superligaklub, der skal bemande boder til kampdage, en golfklub der skal integrere de frivillige i klubbens samlede servicekoncept, eller en event-arrangør, der skal bruge 200 frivillige over en weekend.

Frivillighed har ligeledes placeret sig centralt i den kommunale debat om flere ydelser for færre midler, samarbejder mellem offentlig/privat og skolereformen, der skal skabe øget samarbejde mellem skoler og foreninger.

Samtidig viser blandt andet DIF´s sidste store frivillighedsundersøgelse, at rekruttering af frivillige ledere udgør den største udfordring for idrætsbranchen. Langt de fleste foreninger angiver rekrutteringen til at være svær eller meget svær, og som en opgave der er blevet vanskeligere med årene. Dette understreges af, at DIF har udpeget rekruttering af frivillige til det vigtigste indsatsområde for idrætten.

Desværre viser undersøgelsen også, at kun få foreninger har en strategi for rekruttering og ledelse af frivillige i deres forening. Dette på trods af, at foreninger med en frivillighedsstrategi har væsentligt nemmere ved at rekruttere og fastholde frivillige.

Rekruttering af frivillige bliver aldrig en nem opgave, men en klar strategi for rekruttering og ikke mindst ledelse af frivillige kan gøre foreningen mere attraktiv for frivillige, og ikke mindst lette arbejdet for de ledere, som står med ansvaret for at rekruttere og lede andre frivillige.

Vi ser stærke frivillighedsstrategier som en afgørende faktor i etableringen af en succesfuld idrætsorganisation. Ledelse af frivillige stiller krav til ledelse, kommunikation og organisering, hvis de frivillige forsat skal finde det interessant og meningsfuldt at investere sin tid i idrætsorganisationerne.