Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Udvikling af værdiskabende bestyrelser

Hvis vi skal pege på én faktor med størst betydning for idrætsorganisationers langsigtede evne til at præstere og udvikle sig - er det en velfungerende bestyrelse, der forstår sin rolle, og formår at skabe et fælles mål for organisationen og attraktive rammer, der tillader de ansatte at forfølge disse mål.

Vi tilbyder forskellige forløb.

Det er vores konkrete praktiske og teoretiske erfaring, at en række elementære spørgsmål omkring samarbejdet i bestyrelsen, samt samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen kan have en meget stor værdiskabende effekt for organisationen. Omvendt kan en manglende afklaring, potentielt udgøre en stor trussel - ikke alene mod effektiviteten i organisationen - men mod selve sammenhængskraften.

Vi afholder løbende bestyrelseskurser for golfklubber i samarbejde med Dansk Golf Union. Konceptet indgår som en element i DGU´s anbefalinger til god klubledelse.

Konceptet retter sig primært til alle idrætsorganisationer med ansatte ledere, som specialforbund, golfklubber, fodbold, - og håndboldklubber samt større idrætsanlæg. Men principperne for værdiskabende bestyrelsesarbejde er alment gyldige, og kurset er lige så velegnet i forhold til kulturinstitutioner og andre organisationer, hvor frivillige bestyrelsesmedlemmer skal stå i spidsen for en professionel organisation.

Vi tager meget gerne en konkret dialog om styrkelse af jeres bestyrelsesarbejde.  Klik her for at kontakte os for en uforpligtende dialog