Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Idrætsfaciliteter

Mange idrætsfaciliteter har i dag en størrelse og en omsætning, der kræver en mere professionel ledet organisation. Samtidigt øges konkurrencen i markedet om de stadig mere utro og kvalitetsbevidste medlemmer og brugere konstant. Idrætsanlæg over hele landet oplever en skarp konkurrence fra private udbydere af træningstilbud til især den voksne befolkning.

Klare strategier, servicekoncepter, marketingstrategier, sponsorkoncepter,kompetente medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer har aldrig været mere nødvendig for at kunne klare sig i idrætsbranchen.

Vi arbejder for at hjælpe idrætsfaciliteterne med at håndtere disse udfordringer ved:

  • at gennemføre involverende og afklarende strategi,- og forandringsprocesser
  • at afklare formål, mål og værdigrundlag
  • at hjælpe med at analysere og nytænke organisering og aktiviteter
  • at gennemføre professionelle ansættelsesprocesser for det ledende personale
  • at uddanne bestyrelser og sikre en professionelt og effektivt selskabsledelse af de større idrætsanlæg.
  • at tilbyde uddannelse og opkvalificering for ansatte og frivillige.

Læs vores reference liste og om vore opgavetyper og lad os tage en dialog om hvad vi kan gøre for jeres idrætsfacilitet.

Kontakt os her