Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Idrætsorganisationer

Mange klubber og idrætsorganisationer har i dag en størrelse og en omsætning, der kræver professionel ledet organisation, hvis man skal kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og frivillige. Samtidigt øges konkurrencen i markedet om de stadig mere utro og kvalitetsbevidste medlemmer og brugere. Kompetenceudvikling af medarbejdere samt målrettede strategi- og udviklingsprocesser for idrættens organisationer har aldrig været mere nødvendige for at kunne klare sig i konkurrencen med de nye aktører fra den private sektor.

Vi arbejder for at hjælpe idrætsorganisationerne med at håndtere disse udfordringer. Hvad enten det handler om:

  • at gennemføre involverende og afklarende strategi,- og forandringsprocesser
  • at afklare formål, mål og værdigrundlag
  • at gennemføre medlemsundersøgelser, tilfredshedsanalyser og lignende
  • at gennemføre professionelle ansættelsesprocedurer for ledende medarbejdere.
  • at analysere og nytænke organisering og aktiviteter
  • at uddanne organisationernes bestyrelser og sikre en professionelt og effektivt selskabsledelse.
  • at tilbyde uddannelser og kurser for organisationens ansatte og frivillige.

Læs vores reference liste og om vore opgavetyper og lad os tage en dialog om hvad vi kan gøre for jeres organisation. Kontakt os her

Mvh/

Klaus Frejo & Lars Steen Pedersen