Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Kommuner

Vi ser de de danske kommuner som de vigtigste aktører på idrætsområdet i Danmark. Meget glædeligt har der aldrig været flere idrætsaktive danskere, og det samlede marked er vokset. Men der har heller aldrig været så mange udbydere af idrætsaktiviteter, og krav om fleksibilitet, kvalitet og produktudvikling fra især de vokse brugerne. 

Udviklingen giver udfordringer for kommunerne, der skal håndtere omstillingen fra traditionel idrætsudøvelse organiseret i foreningsregi til et nyt idrætsbillede præget af ønsker om kvindeidræt, sundhed, kvalitet, udvikling og fleksibilitet i idrætstilbuddene. Dertil kommer store ændringer i befolkningens demografi.

Vi arbejder som politisk uafhængige konsulenter for at hjælpe kommunerne med at håndtere disse udfordringer. Hvad enten det handler om:

  • at gennemføre involverende og afklarende strategiprocesser på idrætsområdet
  • at formulere kommunens idrætspolitik, retningslinjer for folkeoplysning eller tilskudsregler.
  • at analysere og nytænke kommunens idrætsfaciliteter og måden disse organiseres og drives på
  • at gennemføre involverende forandringsprocesser til sikring af reel forandring og ejerskab blandt de lokale aktører
  • at tilbyde uddannelser og kurser for ansatte og frivillige på idrætsområdet

Vi har løst opgaver for en række kommuner indenfor ovenstående oversigt. Lige fra kortere oplæg og workshops til længerevarende analyse og forandringsprocesser.

Læs vores reference liste og vores oversigt over opgavetyper og lad os tage en dialog om hvad vi kan gøre for jeres kommune.

Mvh/

Klaus Frejo & Lars Steen Pedersen

Kontakt os her