Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Vejen Idrætcenter

Vi har siden 2004 arbejdet for Vejen Idrætscenter som konsulenter på strategiudvikling og har medvirket til udarbejdelse af den virksomhedsstrategi og udviklingsplan der ligger til grund for udviklingen af Vejen Idrætscenter.

Vi har endvidere gennemført 2 store tilfredshedsundersøgelser blandt  brugerne på VIC i 2012 og igen i 2015. Den sidste undersøgelse er under udarbejdelse og forventes færdig ultimo april.

I 2014 blev vi desuden hyret som konsulenter på udviklingen af et nyt udviklingsprojekt i Vejen Kommune kaldet Campus Vejen. Projektet omfatter etablering af et nyt samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner i Vejen omkring fælles studiemiljø, fysiske aktiviteter mv.

Vi har opgaven med at formulere projektet, koordinere aktiviteter og sikre fremdrift i processen.

Projektet er planlagt til opstart september 2015 projektbeskrivelsen kan læses her