Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Dansk Golfunion

Vi har igennem flere år samarbejdet med Dansk Golfunion om flere store projekter.

Medlemsundersøgelser
Udvikling af grundlaget for medlemsundersøgelser som DGU i dag gennemfører i et antal klubber hvert år. En ydelse som ligeledes leveres af  Frejo&Steen til en række golfklubber i dag.

Internet baseret undersøgelse blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer og managers i Danske Golfklubber (Spørgeskema undersøgelse)

Internet baseret undersøgelse blandt samtlige frivillige under DGU (Spørgeskema undersøgelse)

Værdiskabende bestyrelsesarbejde i golfklubber
Udvikling af et koncept for værdiskabende bestyrelsesarbejde og selskabsledelse i danske golfklubber. Konceptet er en del af DGU´s anbefalinger for god klubledelse. Frejo&Steen afholder kurser i bestyrelsesarbejde i samarbejde med DGU.

Diplomuddannelse i Golfmanagement
Udvikling af Diplomuddannelsen i Golfmanagement, der udbydes i samarbejde med CPH Business og GAF Danmark. Diplomuddannelsen har eksisteret siden 2009 og i dag har 26 professionelle fra golfbranchen gennemført uddannelsen. Hold 3 af uddannelsen er startet i 2013 med forventet afslutning i 2016. Læs mere om uddannelsen på Cph Business Hjemmeside

Diplomuddannelse i golfmanagement giver dig redskaberne indenfor bl.a. kommunikation, ledelse og markedsføring til at kunne fungere som daglig leder i en golfklub med engagerede kunder/medlemmer, mange ansatte og frivillige. En hverdag som er præget af, at skulle agere i et krydsfelt mellem forretning og forening, og hvor der hele tiden skal træffes strategiske valg.

Med venlig hilsen

Dansk Golf Union
Kim Uldahl
Udviklingskonsulent

Læs følgende  uddrag fra Klubbladet fra Dejbjerg Golfklub hvor Golfmanager Hanne Hagquist har gennemført uddannelsen her

Som mangeårig topleder i erhvervslivet har det været vigtigt  for mig at dygtiggøre mig for at kunne blive en kompetent og seriøs ”modspiller” og ”medaktør” for min innovative og fremsynede bestyrelse. Jeg ser uddannelsen som et ”must” for fremtidens dynamiske golf klubber, og kan varmt anbefale uddannelsen.

Med venlig hilsen

David Drachmann Sunne