Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Dansk Klatreforbund

Bestyrelsesworkshop om bestyrelsesarbejde og god selskabsledelse for bestyrelse og ledelse i Dansk Klatreforbund med det formål at formulere et fælles grundlag for samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og ledelsen.

Værdi og effekt

En bedre afklaring og forventningsafstemning mellem bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes og mellem bestyrelsen og den daglige ledelse omkring opgaver og samarbejde - og dermed en reduktion i de ledelsesskabte omkostninger

Se vore tilbud omkring værdiskabende bestyrelsesarbejde