Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Viborg Idrætsråd

Kursus i rekruttering af frivillige ledere
Vi har gennemført et kursus i rekruttering af frivillige ledere for idrætsforeningerne under Viborg Idrætsråd. 13 foreninger og ca. 30 deltagere gennemførte kurset. 

"Vi har gennem 2012/13 haft et målrettet forløb omkring temaerne Rekruttering & Fastholdelse sammen med Klaus Frejo og DIF.

Mange foreninger valgte at deltage, og foreningerne har via evalueringsskemaerne givet forløbet topkarakterer - det er vi utroligt glade for. Vi har sammen sået frø, der nu spirer og styrker foreningslivet i vores kommune."

Morten Erfurth, Sportschef
Viborg Idrætsråd