Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Rudersdal Kommune

Vi har siden april 2014 og frem til i dag været konsulenter for Rudersdal Kommune i en aktiv proces, med det formål at omsætte konklusionerne fra kommunens rapport fra Syddansk Universitet  2013 om kommunens idrætsfaciliteter til konkrete handlinger.

Processen har omfattet en løbende proces med forvaltningen omkring analyse og fortolkning af rapportens konklusioner i forhold til konkret implementering. 

Derudover har der været en løbende aktiv involvering af alle aktører på området.

Processen er udmøntet i en rapport og handlingsplan, som er afleveret 8. marts til efterfølgende politisk behandling.