Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Vejen Kommune

Vi har i 2013 - 14 gennemført en strategiproces for Vejen Kommune med henblik på formulering af en udviklingsplan for kommunens idrætshaller.

Projektets formål var at gennemføre en forandringsproces for hallerne i Vejen Kommune med udgangspunkt i en vision og en række konkrete målsætninger, der er blevet formuleret i samarbejde med udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Udgangspunktet for arbejdet var en analyse med fokus på faciliteterne anvendelser. Efterfølgende blev der formuleret handlingsplaner i samarbejde med aktørerne på området.

Analysens konklusioner er pt. under politisk behandling