Klaus Frejo +45 22381387 Lars Steen +4540845800

Vejle Kommune

Vi har gennemført en række opgaver for Vejle Kommune

Halanalyse og udviklingsproces

Vi har i maj måned  2014 indgået aftale med Vejle Kommune om udarbejdelse af en analyse af idrætsfaciliteterne i Vejle Kommune. Formålet med analysen er, at finde frem til udviklingspotentialerne på idrætsfacilitetsområdet. Projektet indgår som en del af Vejle Kommunes arbejde med at realisere kommunens ambitiøse idrætspolitik.

Analysen omfatter:

  • En kapacitetsanalyse af udvalgte haller
  • En analyse af udviklingspotentialerne på idrætsfacilitetsområdet på en række centrale områder
  • En involverende proces for politikere, forvaltning og repræsentanter for idræts- og halområdet

1. del af processen er afsluttet og efterfølgende har vi været involveret i formuleringen af en konkret handlingsplan til det videre arbejde med implementering af de foreslående udviklingstiltag.

Vejle Kommune afholder derfor en workshop for alle involverede aktører den 16. marts til drøftelse af analysens konklusioner. Herefter nedsættes en række arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med udformning og implementering.

Halanalyse for Vejle Kommune

Kapacitetsanalyse for hallerne i Vejle Kommune

 

Kurser i rekruttering af frivillige ledere

To længerevarende rekrutteringsforløb á 5 kursusgange for henholdsvis idrætsforeninger og kulturelle foreninger. Kurserne har haft deltagelse af i alt 25 foreninger og ca. 50 deltagere.

Vejle Kommune har besluttet at udbyde kurserne igen i 2015

Herudover arbejdes der på at udbyde en overbygning til deltagerne på rekrutteringskurserne i 2014

Se mere om vore rekrutteringskurser

Kursus i Risikostyring på idrætsanlæg

Et 5 timers kursus for de ledende medarbejdere i de kommunale haller i systematisk risikostyring, med det formål at udvikle retningslinjer og procedurer for risikostyring på de kommunale idrætsanlæg.

Reference

Idrætschef Kurt Smidt, Vejle Kommune